Търси

Публикации / Българска академия на науките

проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева
26.05.2016 г.
949

БАН удостои проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева за утвърждаването на българистиката в чужбина

Званието се присъжда за изключителните ѝ заслуги в областта на лингвистиката и компютърната лингвистика, както и за утвърждаването на българистиката в чужбина.
Виж повече

Портал12 TV /Българска академия на науките

Събития /Българска академия на науките

Фоторазкази / Българска академия на науките

Спонсори на Портал 12