Търси

Публикации / Хазарат Инайят Хан

Хазарат Инайят Хан
27.09.2022 г.
1755

Хазарат Инайят Хан: Вдъхновението - това е поток на удивление и изумление

Вдъхновението - това е по-висока форма на интуицията, защото тя идва като идея, като завършена тема с импровизация, като фраза, създаваща поема. Вдъхновението - това е поток, поток на удивление и изумление
Виж повече

Портал12 TV /Хазарат Инайят Хан

Събития /Хазарат Инайят Хан

Спонсори на Портал 12