Търси

Публикации / Хоофт

Черните дупки и нашите мозъци са свързани и изградени по една и съща матрица
26.09.2017 г.
2271

Д-р Тимен Тимев: Черните дупки и нашите мозъци са свързани и изградени по една и съща матрица

Вселената е изградена не само от едно и също вещество, но е изградена от едни и същи динамични матрици, от една и съща динамика, кинематика и статика
Виж повече

Портал12 TV /Хоофт

Събития /Хоофт

Спонсори на Портал 12