Търси

Публикации / Microsoft - психологически експерименти

Windows 10 - психологически тестове
07.05.2016 г.
3110

Windows 10 проверява психичните настройки на хората в глобален мащаб. Вижте как

Най-първичният резултат от стотиците милиони отговори, които Microsoft получава по дигитален път благодарение на тестовете със снимки е да се получи аналитична информация за степента на роботизиране на човечеството и загубата на сензитивността у хората към външната среда
Виж повече

Портал12 TV /Microsoft - психологически експерименти

Събития /Microsoft - психологически експерименти

Фоторазкази / Microsoft - психологически експерименти

Спонсори на Портал 12