Търси

Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно

19.09.2016 г.
1198
2
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно, защото той е човек в истиснкия смисъл на думата, само поради обстоятелството, че за него спорят и воюват силите на духовния свят. Днешния човек трябва да изгради най-после представа за своето истинско достойнство, за своето космическо достойнство." Това са думи на един от най-забележителните духовни напътственици на миналия век - Рудолф Щайнер, създател на антропософаската наука, която за първи път свързва материалния свят и невидимите измерения.

"Несъмнено един ден хората ще гледат с пренебрежение към мрачния и безутешен материалистически светоглд на днешното човечество; занапред те ще знаят много повече за духовния свят, скрит зад завесата на външния сетивен свят", отбелязва Рудолф Щайнер.

За да се освободи от зависимостите в примката на ограниченият материалистически светоглед, човек е нужно да развие разсъдъчната си способност от чисто физическа сетивност към имагинативно познание и насока чрез интуицията. Така може да се разчита скритата писменост във всичко около нас, както и да се постига вживяване в духовното обркъжение. Като логическа следваща стъпа е познанието на отношенията между микрокосмоса и макрокосмоса, а след това е цялостното изживяване на миналите опитности, като основно настроение на душата.

Интуицията няма нищо общо с предчувствието и тя различава образите на душевно-духовния свят като вижда техните скрити връзки и помага на човек да достигне познанието за всички Същества, чрез чиито задружни действия е възникнал света, комуто принадлежи човекът. Само чрез интуицията, човек може да достигне до смисъла и значението на земното съществуване. Отговорът на въпроса "Какъв е смисълът на живота?" не може да бъде даден чрез външно обяснение или възприятие. Той трябва премине по пътя на вътрешното откровение и дълбоко разбиране.

През хилядите години на човешкото развитие тук на Земята всички прераждания имат дълбок смисъл и значение. Душевните способности и качества не са същите и са много по различни от 12-и 13-и век например, и днес предизвикателствата пред съвременния човек са много по-тежки, заради силната му окованост и ангажираност на съзнанието с атракциите на материалния и високотехнологичен свят. Именно тук седи силното изпитание, през което трябва да преминем, за да съхраним и доразвием още повече душевните способности и сетивности, които днес минават през тежки изпитания. Всъщност тези, които не ги осъзнаят и надградят, ще загинат като земни същества и ще се преродят в планети от по-ниско измерение, където ще продължат чрез страдания да преоткриват загубеният път. Времената, в които Земята обаче навлиза са много нови и условията на новите влияния, ще отсеят "зърното от плявата". 

В днешно време се оказва така, че в следващите до 100-150 години, на много от старите души ще е трудно да намират подходящи сетивно-физически форми за въплащение, тъй като днешните и идните условия на краткосрочното бъдеще няма да предлагат вече подходящи форми за тези души, които идват от миналите епохи и се оказват прекалено добри и неподходящи за днешните тела. Тогава тези форми би трябвало да се одушевяват от Космоса и по друг начин, а не от предишни човешки души.
Коментари 2
  • Богдан Маринов
    19.09.2016 г. 13:49
    Освобождаването от зависимостите на материалния свят е свързано първо със самооценка за живота ни в материалния свят - мога ли без кафе? какво ми дава и какво ми взима и защо го правя?, мога ли без чипс - какво ми дава и какво ми взима и защо го правя? Мога ли без скъпи часовници или мотори? Какво ми дават какво ми взимат и защо го правя? Въобще всички зависимости са свързани с определени липси у всеки го, затова и си ги запълваме на който с каквото му е кеф. Въпросът е, лично за себе си, всеки да избере с какво да замести своята зависимост... книги, спорт, театър, планина, йога, пеене, занаят и т.н. и т.н...
  • Елиза
    19.09.2016 г. 09:32
    Днешния човек има избор, който трябва да направи. Никой да не се заблуждава, че ще бъде оставен да бъде пасивен! Всеки един от нас или трябва да направи избор за сериозна промяна в начина си на живот от А до Я или ще се остави по течението, което ще доведе и до неговото падение в духовен план. Свободна воля! :N

Коментари:

Спонсори на Портал 12