Търси

Какво се крие зад Мисълта, че няма Бог и зад Мисълта, че има Бог?

06.11.2016 г.
2479
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В края на Ноември месец, Портал12 ще представи първата от години насам книга, по мисли и разговори с д-р Тимен Тимев. Днес ви споделяме кратък откъс от разсъжденията на алтернативния учен, психиатър и писател, по темата за мисленето по отношение на Бог.

" Класическият човек се разтреперваше само при мисълта, че може би няма Бог. Най-потресаващата мисъл за класическият човек беше потресаващата идея, че може би Бог не съществува. За модерният човек обратно – той е дотолкова затънал в греха и порока, че най-смущаващата мисъл за него е, че може би има Бог.

Модерният човек се страхува от Бога. Съвременният дух е роден от чувството, че можем да се скрием, че е възможно да основем една субективност, която се основава на скритостта. В малката ни субективна, човешка и подла душичка се явява лъжливото усещане, че може да се скрие. Обратно, ако не е възможно да се скрием, тогава невъзможно е да укрием каквато и да е тайна.

Всевиждащото око и всечуващото ухо забраняват да се скрием, но модерната душа е родена не от откритостта, а от скритостта. Скритостта дава възможност за маската, за театралността, за преструвката, за играта, за подлостта. Цялата гама на богатството на човешката душа се основава върху пороците, от излизането от редното в нередното, от правилното в неправилното, от симетричното в асиметричното. 

Моралът се основаваше на симетрията което означава, че въпросът има отговор, че имахме симетричното тиктакане на въпрос и отговор, т.е. имахме симетричното движение на отговорност, защото имахме възвръщаемост. Днес живеем в епохата на невъзвращаемостта, това е епохата на безотговорността. Ние можем да живеем без да отговаряме на зовът, на въпросът, на викът на съвестта, но съвестта се явява посредством зов. Този зов апелира към това правилно, което трябва да отвърне на неправилното. Зовът апелира към тази вяра, която трябва да отвърне на нашето съмнение. Зовът апелира към тази радост, която би трябвало да отговори на нашето страдание или обратно - зовът апелира към това смущение, което трябва да ни извади от механичната несмутителност.

Този, който иска да ни отнеме грехът иска да ни отнеме познанието.
Съвременната душа разчита на скритостта, на подлостта, на лицемерието. Тя разчита на това, че може да се скрие от всевиждащото и всечуващото и от това, че нямаме отговор. Ние нямаме отговорност защото нямаме възвръщаемост, излезли сме в абсолютната порочност на невъзвръщаемата безкрайност, т.е. на асиметричния свободен импулс.

Сартр казваше, че ние сме порязани от свободата. Аз казвам, че ние сме ударени от пламъкът на свободата, пронизани сме от копието на свободата. Нашето чело е разцепено от мечът на свободата което означава, че ние не можем да се отървем от тази свобода и да се върнем като необходимост. Ние сме излетяли напред в безкрайността. Тази невъзвръщаемост е нашата съдба. Ако можем да се върнем ще се получи симетричното люлеене на махалото, на въпрос и на отговор, на зов и на отговор. Ние сме зов, на който не може да се отговори, защото самият зов е движение към безкрайността, той е безкраен. Безкрайността може да се върне само като крайност, т.е. крайността е тази, която връща безкрайността и именно симетрията на добродетелите.

Добродетелите са способността да се прекъсне безотговорността и да се стигне до отговорност, но отговорността предполага тиктакането на въпрос и на отговор, на престъпление и наказание, на престъпление и разкаяние. Целият морал се основава на симетричното махало, на симетричната осцилация между въпросът и отговорът, между въпросителността и отговорността, между акцио и реакцио. Ние днес сме активност, която не може да се върне и зов, който не може да дочака своят отговор. Ние не знаем кого зовем, защото самият зов е станал безкраен, а този, когото зовем е изчезнал поради нашата безкрайност. Може да се зове безкрайното, но зовът трябва да бъде краен, а когато зовът стане безкраен - безкрайният субект, който трябва да отвърне на нашия зов изчезва.

Излизането на човек в скритостта и анулирането на всевиждащото око и всечуващото ухо означава, че ние днес намираме субстанцията на нашата душа в скритостта, а не в откритостта. Тази скритост е именно майката на нашите пороци. Тази множественост, тази игра да преминаваме от оригинали в копия, от копия в огледала, от образи в оглеждащи се същества – това е азбуката на нашата безсъвестност. А всъщност на човек му е дадено всичко! Един поразяващ пример за това е, че цялото бъдеще е в нас, а ние се стремим да го постигнем! Ние сме божествени, а търсим Бога! Бог е в нас, а ние го търсим далече…

Ние притежаваме молитвата и медитацията чрез акта на вдишване и издишване - всеки път когато вдишваме ние медитираме, а когато издишваме се молим. Незнаейки това, ние съчиняваме цели практики що е медитация и що е молитва и след дълго изучаване откриваме, че при медитация вършим акта на асимилацията и цялата вселена влиза в нас. При вдишване ние медитираме, а при молитва ние излитаме към цялата вселена – това е акта на издишване, на дисимилация.
Ние притежаваме всичко, но не го знаем. Ние непрекъснато вдишваме и издишваме – когато вдишваме ние медитираме, защото вкарваме светът в себе си, чрез акта на асимилация, а когато издишваме се молим, защото изкарваме света навън от себе си. При медитация интериоризираме външния свят, за да образуваме нашата душа и психика, а когато се молим екстериоризираме нашата душа навън, за да възвърнем света. При естествената пулсация на медитативното вдишване и молитвеното издишване имаме моралът, който се основава на равномерното и ритмично полюшкване на махалото. Ние затова имаме морал докато имаме моралното тиктакане на въпрос и на отговор, на желание и на удовлетворение, на амбиция и на отговор, на мечтание и реализация.

Днес ние сме желание, което не може да бъде удовлетворено и зов, който не може да стигне зовящия.
Защото е загубен контактът между човешката от време на време спираща мисъл и неспиращата да тече мисъл на небето. Изгубили сме контакта на съвестта. Затова, за да може да оживее човечеството, трябва да му върнем съвестта, а за да му върнем съвестта трябва да му върнем срамът, за да му върнем срамът трябва да му върнем чувството за редност и нередност, за греховност. 

* Очаквайте новата книга по мислите и разговорите с д-р Тимен Тимев, в края на Ноември 2016
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Свързани публикации

съзнание и ценности - Тимен Тимев/ снимка: Shutterstock
10.12.2015 г.
4238
1

Тимен Тимев: Човечеството живее без ценности и идеали, нужна е промяна!

Винаги масите са се стремили да станат елити и да вземат техните ценности, а днес изживяваме парадоксалната и плачевна ситауция, че елитите подражават на масите, категоричен е психиатърът Тимен Тимев
Виж повече
Тимен Тимев - Материус Розенкройцер
25.02.2016 г.
5068
3

Тимен Тимев: Човечеството позволява да бъде манипулирано, унижавано и сготвяно по готови рецепти (ВИДЕО)

Човечеството позволява да бъде манипулирано, унижавано и сготвяно по готови рецепти. В днешно време не се изстрадва моментът на съзидателното творчество, отбелязва Тимев
Виж повече
Тимен Тимев - интервю на Портал12
27.02.2016 г.
35771
26

Тимен Тимев - Интервю за живота, любовта, саможертвата, Вселената, Бог и България (ВИДЕО)

Отделете време и изгледайте цялото видео с д-р Тимен Тимев, без монтаж, засягащо изключително интересни теми: Смисълът на на човешкия живот, Любовта, Саможертвата, Личностното развитие, Съзерцанието и Чуването на Тишината,Тиранията на идеите и медиите, Религиите и тяхната роля в Света, Енергиите в Космоса и на Земята, Черните дупки и изцяло новата теория на д-р Тимев за тях
Виж повече
Тимен Тимев
29.04.2016 г.
6040
13

Тимен Тимев: Христос е върхът на човешкото въжделение! (ВИДЕО)

Когато се чувстваш бурмичка, в матрицата, захвърлен в тази враждебна вселена, когато не си поет и композитор да знаеш, че Вселената е на твоя страна..., когато се чувстваш отчужден в природата или потиснат в обществото, когато се чувстваш малък, дребен, нищожен, незначителен, временен и смъртен в този кръговрат на природата, тогава се явява Христос!
Виж повече
Тимен Тимев | © 2016 Портал12
08.05.2016 г.
10489
3

Тимен Тимев: За да открием призванието си, трябва да премахнем социалните маски! (ВИДЕО)

Призванието на всеки един индивид е да почувства огромната значимост, която той носи, която е родена от  неговата абсолютна уникалност. Във всеки човек има нещо, което е несравнимо с никой друг. Всеки от нас е изключение
Виж повече
Тимен Тимев © Портал 12
23.05.2016 г.
9969
5

Тимен Тимев - Интервю за човешкия мозък, черните дупки, устройството на Вселената и извънземните (ВИДЕО - Част 1)

В интервюто засягаме темите за фатализма във Вселената, както и устройството на време-пространството през призмата на човешките възприятия. Д-р Тимев говори в детайли за енергиите в Космоса, квантовата механика икакво е породило зараждането на Вселената
Виж повече
Космос - Душа - Дух - духовно развитие - психология - Тимен Тимев
25.05.2016 г.
2564

Тимен Тимев: Субективната свобода на духа и човешкия ум, съвпада със свободата на Вселената (ВИДЕО)

Огромните маси на Вселената сякаш не могат да спрат да се въртят по своите автоматични закони, защото ще нарушат Вселената. И сега това е най-финото - оказа се, че самата Вселена крие в себе си една самосвободност - величието на квантовата физика го доказа
Виж повече
Тимен Тимев © 2016 Портал12
26.10.2016 г.
6934

Тимен Тимев: За радост на езотериците, времето наистина се движи в метафизиката (ВИДЕО)

Кои са перцепторните функции на човек и Вселената, как си взаимодейства мозъка с времето и как може да моделираме реалността, посредством интуиция, осъзнаване, фантазия и мечти...Какво е квантова биология и как грешките на Айнщайн се оказаха неговите най-големи открития
Виж повече
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12