Търси

Откъде идва вечната тревожност на човешкият мозък? (ВИДЕО)

20.04.2017 г.
2334
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Тимен Тимен - "Защо е толкова скъпоценен човешкият мозък", част от лекция, държана в Пловдив, Април 2017

"Човешкият мозък е последният мозък в еволюцията. Това обяснява и защо е създадено понятието за Бога, но всъщност какво означава това? Щом си последният мозък в еволюцията, над тебе няма мозък, който да те потиска. Над тебе няма обаче и мозък, който да ти придава форма и да ти придава сигурност. Оттук идва вечната тревожност на човешкият мозък, вечното безпокойство, което ражда стресовете и болестите, обаче то ражда и творчеството, и вдъхновението.

Това, че човешкият мозък е последен в еволюцията значи, че той е най-скъпоценното нещо и даже понятието за Бог и идеята за Бог е създадена в желанието си, макар и безкрайно далече, да получим един мозък, който ще може да ни похлупва. Който ще може да ни дава сигурност, както детето има нужда от сигурност от родителя. Разбирате ли? Ето, това е направило в нас възможно познанието и духът на свободата, защото човешкият мозък е последен в еволюцията. Аз вярвам в Бог, но винаги съм си казвал, че Бог трябва да се появи накрая в нашето търсене, накрая на изследването, за да не ни ограничава, защото ние сме свободни.

Знаете ли защо Хамлет от един датски принц се превърна в пиеса? Първата реакция на всеки принц е като убият баща му да отмъсти и ако той беше веднага отмъстил нямаше да има пиеса „Хамлет“, нямаше да бъде изобщо известен. Той щеше да бъде един обикновен датски принц, който не се е колебаел. А какво е колебанието? При компютрите машината изчислява от 1 до 0, от 0 до 1, т.е. машината може ли изведнъж да се откаже от 1 и от 0 и да започне да се колебае?

Това е човешкият феномен! Той е роден от колебанието между „да“ и „не“. Колебанието ражда въпросително. Въпросителното ражда тревожност. А от друга страна въпросителното ражда този дух на свобода, който е създал и самите компютри.

 
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12