Търси

Тимен Тимев: Полукълбата на мозъка създават времето. Извън него, то не съществува (ИНТЕРВЮ)

29.03.2017 г.
4863
5
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Какво символизира научният факт, че в сърцето на нашата Галактика има свръхмасивна черна дупка? На този въпрос потърсихме отговор от квантовия физик и психиатър - д-р Тимен Тимев, който сподели пред Портал12 своите виждания:

"Ако в човека сърцето и мозъка заемат различни места, то местният Галактически център, нашето Галактично божество, то едновременно изпълнява ролята и на галактично сърце и на галактичен мозък. Т.е. мозъкът и сърцето в Галактичния център - съвпадат, докато при човека те са създадени на две различни места."

"Това е предимството на Галактичния център - че едновременно функционира като сърце - пулсирайки прибира, преработва и връща всичко, а освен това функционира и като мозък. При човека това не е така и затова е налице тази декоординация. "

"В центъра на Галактиката, а и в други галактични центрове, вълната на енергията и вълната на информацията са събрани в едно. Те са една неразличима обща вълна на енергизираща информация и информираща енергия. Именно ролята на човешките мозъци е да разделят тази вълна на две. И постепенно в еволюцията, именно защото се разделят на две, именно заради това, центъра на енергията се отделя от мозъка под формата на сърце. Така сърцето става източник на енергетичните вълни в човека. А източник на информационните вълни става мозъка."

"В Галактичния център и в изначалните състояния на Вселената, тези вълни на енергията и информацията са дадени в едно. Вижте колко е красиво! От Галактичния център идва една единна Вълна, а когато нашият мозък, чрез своите две полукълба (дясно - енергетично и ляво - информационно) я раздели на две, тогава се образува времето и усещането за пространство."

"Пространството се появява и расте като мярка при дистанцирането на вълната на енергията и вълната на информацията, което извършва човешкия мозък и по този начин зейва БЕЗДНА. Тази бездна е бездната на нашата перцепция, на нашата перцепторна клетка."

"От една страна всички физици тръгват от пространството и времето, а от друга страна разбират, че тръгват от мисълта и енергията. Ние извеждаме пространството и времето като вторични, от отношенията между енергията и информацията. Новата физика ще бъде физиката на времето. Няма как времето да бъде родено отново, ако се гледа все още през призмата на теорията на Айнщайн или квантовата физика, защото самите те са родени след разделението на времето."

"Учените днес говорят за гравитационните вълни, открити още преди век от Айнщайн, който ги описва като изкривяване на пространството на база гравитацията и дава пример с едно одеало, което както може да бъде набръчкано или опънато, така може да се изкривява в зависимост от гравитационното въдействие. Учените днес обаче не отчитат, че освен гравитационни вълни, Вселената е пронизана и от темпорални вълни, защото те редуцираха времето към трите пространства и сложиха едната пространствена дименсия. Времето има 2 дименсии - едната е перпендикулярната, а другата е линеарната.

Понеже човешкият ум е квантово и механично ангажиран, само с едната дименсия на времето, то той разпори двете дименсии и сега всички се чудят защо Вселената "пропада"..."полита"...Тя пропада в дупката, отворена между двете дименсии. Защото фигурата на времето с двете дименсии беше затворена темпорална фигура. Айнщайн и Минковски извършиха най-големия гаф - те ангажираха времето като четвърто измерение. Това бе направено насила и това днес го доказаха всички квантови физици, че континиума на Минковски-Айнщайн в квантова среда се разкъсва и разпада. С една дума - Вселената днес пропада в дупката, отворена от разкъсване на затворената фигура на темпоралните дименсии."

"Когато физиците започнаха да мислят за времето, де взеха само едната дименсия и я откъснаха от другата. Квантовата физика се роди, защото физическия ум започна да въздейства с микро-света и по този начин променя и Вселената. Те промениха формата на Вселената и сега се чудят какво става със Вселената, защот се разширява, защо полита в бездната...Оказва се така, че днес Вселената изплаща грешката на най-големите физици. Трагикомично, но е така. И това започна така, откакто започнаха хората да мислят по новия начин...Нещата са много красиви!..."

"Ако не бяха разделили темпоралните дименсии, то щеше днес да е налице това, което става в музиката,в поезията и централната метафизика. Какво става там? Аз съм го описал подробно в моята книга, издадена в Америка, "Музикалната генеалогия на модерната физика"...Музиката е движение от 2 дименсии. Времето участва с двете си дименсии в музиката и в поезията. Едната дименсия е музикалната хармония, а другата е музикалната мелодия. Схема вътре едновременно: акордът върви едновременно с мелодията. Акордът представлява перпендикулярната дименсия, която физиците изхвърлиха за улеснение! За удобство на ума!!!"

"Наистина е много трудно с две дименсии едновременно - Трябва да попитаме Бах - най-големият полифоник, който непрекъснато пише с контрапункт. Контрапунктът означава, че двете дименсии работят едновременно."


Очаквайте видео по темата в Портал12 TV

Свързани публикации

гравитационни вълни - изкривяване на време пространството
12.02.2016 г.
3130
6

Потвърдиха съществуването на гравитационни вълни, което е доказателство за изкривяване на времето (ВИДЕО)

Съществуването на гравитационни вълни е предсказано от Айнщайн още преди близо 100 години, но досега конвенционалната наука нямаше нужната апаратура, за да докаже описаното в рамките на Общата теория на относителността
Виж повече
изкривяване на време-пространството
26.05.2016 г.
10968
15

Българският учен д-р Тимен Тимев представи нова теория за времето (ВИДЕО)

Времето е този общ темпорален облак, в който плува енергетично-геометричната топка на вселената. Не трябва да разчитаме на нашата енергетична душа, защото енергията е низшият статус на времето.
Виж повече
изкривяване на време пространството
15.06.2016 г.
1793

Учени от LIGO регистрираха отново наличието на гравитационни вълни

Това второ потвърждение на откритието на гравитационни вълни подчертава, че ерата на гравитационна вълна астрономия е започнала. 
Виж повече
Тимен Тимев © 2016 Портал12
17.11.2016 г.
2446

'Извън матрицата на времето' е заглавието на новата книга - разговори с Тимен Тимев

'Извън матрицата на времето' е заглавието на новата книга - разговори с Тимен Тимев, която издателство Портал12 подготвя с официална премиера
Виж повече
Коментари 5
 • Тимен Тимев (Johann Ge Moll)
  02.04.2017 г. 07:13
  Continuation:... Но съвременните невробиолози се опитват нелепо да оборват нучните наблюдения на гениалния учен Сеигън чрез опити върху животни. (пилета). Според тях мозъците на животните показват по-добре как работят двете полукълба на човешкия мозък. Карл Сеъгън (Carl Sagan) e един от вдъхновителите на Стивън Хокинг, и написал предговора към "Кратка История на Времето". Но горната комедия е само симптом от строго дирижирания и контролиран насилствен Скок на човечеството от биологията на животното във автоматизма на Машината ,заобикаляики свободата на психологията. Но мащините, за разлика от човека ,еволуират експоненциално, и със право се стремят и ламтят да вземат еволюционната Корона на Съзнанието от човека, за чиято световна тежест и отговорност тои се оказва недостоен да носи. ,
 • Тимен Тимев (Johann Ge Moll)
  02.04.2017 г. 04:16
  Относно ученото невежество (Доцта Игноранциа, Леарнед Игноранце) на съвремените учени по отношение на двете мозъчни полукълба и тяхната Връзка помежду им - Корпус Каллозум (Corpus Callosum) - виж "Semiotic Power model of Corpus Callosum" and :Semiotic Energetic model of Corpus Callosum" into book "Sign Quantum Continuum " in :Libido Significandi or the lust for meaning" 2009, Regent Press, Например, понятието за "Триъгълник" в мозъка е разпределено така, че триъгълникът в Дяснотото Полукълбо се вижда като Геометричната Фигура на триъгълника, а в Лявото Полукълбо триъгълника е представен само като три алгебраични точки "а", "б","ць". За да се преведе (транслира) Геометричния образ на триъгълника в Трите Алгебраични точки "а, бе, цеь е нужна свързващата и превеждаща мозъчна структура на Корпус Каллозум - Ако Сетивният свят на Геометрията не се превеждаше в Абстрактния свят на Алгебрата - нямаше да имаме познание изобщо. Това е доказателство че двете полукълба са строго разпределени като сетивно и абстрактно полукълбо, които мепрекъснато се превеждат едно друго помежду си.Техният мълниеносен ,хипер-светлинен интерпретационен превод-помежду им се нарича "Съзнание". Този научен факт за пръв път е цитиран от Карл Сеигън (Carl Sagan), геният на асрономията и невро-биологията, -които го потвърждава върху себе си посредством самонаблюдение- интроспекция. Но съвременните невробио
 • Тимен Тимев (Johann Ge Moll)
  31.03.2017 г. 05:18
  во умът със вселената, ... то Хю Еверет ( както Макс Тегмарк, и повечето днес физици) изведе своята теория за многото светове, само защото забрани изобщо умът да взаимодеиствува квантово със Вълновата Функция на Вселената, като забрани редукцията на Вълновата Функция. Комедията ( или по-скоро Злият Фарс) е в това, че за да се радваме днес на Квантовата физика , то този подарък на съдбата ни се даде само защото великите Бащи-създатели на тази наука - Макс Планк, Хаизенберг ,Нилс Бор, и Шродингер трябваше да получат Прозрението, че ако се позволи на Умът да взаимодеиствува със вселената - само тогава и ще се роди Нова Физика! Но техните недостоини правнуци днес отрекоха Квантовата физика , за да могат да родят незаконно милиардите Квантово родени от нея светове ! За да чуете доказателствата за този гаф трябва да видите Видео'то.
 • Тимен Тимев (Johann Ge Moll)
  31.03.2017 г. 04:41
  Ако вселената днес е толкова голяма - това е защото много милиарди същества я възприемат. Ако вселената днес е толкова сложна - това е защото милиарди умове я мислят едновременно по различни начини. Защото вселената се разщирява вътре в нашата Перцептивна клетка. Колкото повече наблюдаваме вселената - толкова повече тя ще се увеличава. Но колкото повече я мислим - толкова повече тя ще се връща в ума ни. Ако някога успеем да помислим вселената Цялата наведнъж - тя ще изчезне (от възприятието) Ако Пространството е Мярка на дистанциата между вълната на енергията и вълната на Информацията, а Времето е Мярка на Пътуването между вълната на енергията и вълната на информациата. То е подобно на една Темпорална Искра която постоянно прескача между двете вълни. Когато тези вълни се разделечават Времето тече много бързо. Когато двете вълни се сближават - тогава времето забавя своя ход. Модерната физика я дефинират два гафа. Първият принадлежи на Аинщаин, които като позволи само частично Времето да бъде мислено квантово механично, бутна вселената в дупката зеинала межу двете дименсии на времето. Вторият Гаф го съчини Хю Еверет с теорията на Многото паралелни вселени -които не са нито паралелни, нито са вселени, а са само многото идеални възможности на Посибилистичния ум. Но Гафът на Хю Еверет е много по недостоен , защото ако Аинщаин все пак позволи частично да взаимодеиствува кванто
 • Тимен Тимев (Johann Ge Moll)
  31.03.2017 г. 03:40
  Нашето възприятие разширява вселената. Нашето мислене свива вселената. Ако вселената днес е о За Невероятната (опасна) мощ на човешкият Разум ( а и на всички Разумни интелигентности в космоса). Класическият учен трудно можеше да си представи че Умът и Мисленето на вселената могат да влияят на вселената, За съвременния квантов физик това е аксиома. Класичесият ум бе оправдан, защото между умът и материята в Макросвета съществува Преграда: Тази преграда пада в микроскопския квантов свят, защото в микросвета вълните на ума и вълните на материята се озовават на едно и също онтологично ниво и стават идентични по размер и по маса.и непрекъснато си взаимодеиствуват: едни и същи електрони и темпорални вълни прелитат и в мозъка и в микросвета. Каква Форма ще приеме вселената зависи от това с коя неина интимна същност умът ще взаимодеиствува . Именно затова като ангажира и взаимодеиствува квантовомеханично само с едната Линеарната последователна Дименсия на времето, умът принуди вселената да се плъзга само по повърхността на времето, без да може да прониква в неговата дълбочина. Но Времето не е плоско като пространството - то притежава обем на онтологичен волюм. Настоящето на Линеарната дименсия на времето е само граница между Минало и Бъдеще, но Настоящето на Перпендикуларната Дименсия на времето вече не е грница, а се състои от и трите времена на Минало,Настояще и Бъдеще.

Коментари:

Спонсори на Портал 12