Търси

Царството на Духа е Абсолютна и безусловна потенциалност

28.09.2020 г.
2468
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Чистият, Безформеният, Несътвореният, Съществуващият сам по Себе си, Безмълвният, Неподвижният свръхсъзнателен Дух, обладаващ в Своята височайша част, единственият Божествен атрибут, който може да се изрази така: Абсолютна и безусловна потенциалност.

Такова е Царството на Духа, наречено в окултизма "Царството на Непроявеното Същество". Първата еманация на това непостижимо състояние в Кабалата се нарича - КОРОНА.

Тази първа еманация, наречена Корона, или Венец - означава деятелност или най-просто: движение. Първото действие на свръхсъзнателния Ум е мисълта, а мисълта подразбира вибрация или движение.

В този момент, когато Божественият Ум е започнал да вибрира под силата на мисълта, от безкрайната Бездна на Божеството се появява Диадата или Двойката във всичкото величие на бъдещото пространство. Тази Диада, това са кабалистическите близнаци Любов и Мъдрост, които по ред получават свойствата на притегляне и отблъскване, сила и движение. Това са Мъжкият и Женският Принципи. Те са равни и са вечни и по външен вид се проявяват като движение и покой.

По такъв начин получаваме триадата или Троицата - ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и КОРОНА, която съдържа в себе си всичките безкрайни потенциалности, и която Учителят Беинса Дуно обновява в Словосъхранението - ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА.

Препоръчани книги:

Свързани публикации

 от егоистична на отдаваща
08.01.2024 г.
1832
4

В Зохар е казано: Да променим нашата природа от егоистична на отдаваща, защото нашият Източник е Абсолютната безкористност

Кабала подчертава, че човекът в този свят трябва да живее активно: ако може нека работи, да създаде семейство; ако може, нека роди деца, да служи на страната си, да учи и да обучава другите. И при това, във всяко свое действие, той трябва да реализира целта на съществуването си във връзката със светлината, даваща живот.
Виж повече
Българското дърво на живота
24.10.2017 г.
23845

Българското Дърво на живота е посадено от Орфей, отгледано от богомилите и озарено от Учителя (ВИДЕО)

Учителят Петър Дънов е казал, че: “Българското дърво на живота е посадено от учението на Орфей”.  Стъблото на българското дърво на живота идва от богомилското учение, а плодовете и клоните на това българско дърво е Учението, което дава сега Всемировият Учител.
Виж повече
Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение
23.10.2018 г.
14488

Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение

Елеазар Хараш - Отговори на 25 въпроса на зрители на Портал12
Виж повече
Елеазар Хараш: Чистият осъзнава, че невидимото е реално (ВИДЕО)
18.06.2018 г.
17723

Елеазар Хараш: Чистият осъзнава, че невидимото е реално (ВИДЕО)

Да си чист, Учителят казва не е наука от този свят. Един от белезите на чистотата е, да не отговаряш никога на нисши влияния, нямаш такава способност.
Виж повече
Елеазар Хараш - лекция 2019 Юни
13.06.2019 г.
6662

Елеазар Хараш - Лекция за немската мистика от Майстер Екхарт и Якоб Бьоме (ТЕКСТ+ВИДЕО)

Бог не обладава знание за самия Себе Си, защото е Безкраен, защото е Съкровен и Непознаваем. Същественото за човека е в какво направление се движи той: дали в Любов към Бога, или е насочен към Божия гняв.
Виж повече
Кабала
26.07.2019 г.
8166
2

Дървото на живота е жив модел на енергиите проявени в човека

Кабала е наука за постигане на висшите светове. Дървото на живота е най-старият и най-важен символ на кабала, която всъщност е “еврейският клон” на “Универсалното Дърво” на Божествената Мъдрост.
Виж повече
Епохални слова на пророк Исайя посочват Короната и събитията днес
24.03.2020 г.
17725

Пророк Исайя с епохални слова за пандемиите и Промяната днес

Още в древни времена, пророк Исайя ни оставя в наследство епохални слова. Той е изрекъл много пророчества, възвестяващи идването на Месия, изобличаващи „благочестивото“ лицемерие и връщащи хората към идеята за Върховния Единен Бог.
Виж повече
Окултни методи и формули, упражнения
28.03.2020 г.
16281

Елеазар Хараш - Първите пет задължителни неща за ученика (ЛЕКЦИЯ)

Това са петте задължителни. Оттам нататък вашето въображение, вашата свобода ще ви помогне. Всеки може да опита три месеца, ако го направи искрено, той няма да се откаже, защото ще види красотата на своя ден и ще ляга с радост, и ще става с радост, ще прави всичко с радост.
Виж повече
Молитва
15.04.2020 г.
3670

Елеазар: Работата върху себе си означава приближаване към Твореца

Кабала казва: “Духовните същества не са разделени от пространството и времето, а от духовните си несъответствия, т.е. несходност в техните свойства".
Виж повече
Словото е Бог
27.07.2020 г.
14928

Елеазар Хараш: Когато Словото е влязло в човека, Бог е влязъл (ВИДЕО + ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Любовта е Единственият лекар, защото енергията на Любовта е енергията на Бога и това е енергията на оздравяването. Защото това Е ПървоМатерията, КвинтЕсенцията на Живота, изцелението. Това е мощно действащата Любов извираща от Нищото.
Виж повече

Спонсори на Портал 12