Търси

Ваклуш Толев: Няма зло, има нееволюирало добро! Човекът е един подвижен храм на познанието

14.02.2019 г.
3120
1
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Представяме ви пореден материал от поредицата "Седемте лъча на еволюцията" изнесени от Ваклуш Толев (1923-2013) .

Лъчът на Доктрината
Науката се бори с миналото,
за да освободи сили за бъдещето!


Петият Лъч дава своята духовна сила и своята енергия на ума и затова е Лъч на Науката. Този Лъч е най-тревожният проблем за човека – защото Адам е менталният ни свят!

Представете си колко милиони години е работено в първичното – от онзи Адам, който е трябвало да заспи, за да извадят от него Ева и той да има съблазън за знания. Ева е астралът в Адам – ментала. Астралното тяло в човека е поискало, поревнало за знание.

Това е идеята за великата дързостна ръка на Ева – идея за наука и знание, заради развитието ни на Земното поле. Стои една повеля: „Не яж!“, но самата теза „Дърво на познанието що е добро и що е зло“ е принцип на науката и закон на еволюцията: „положително – отрицателно“, „да – не“... Човекът се развива със знанието добро-зло – с полюси се осъществява като еволюиращ Бог!
Знанието на добро и зло – това е голямата наука, с която човекът се диференцира в планетната еволюция и е наречен вече Бог. Наука, която може да се спре, т.е. след като е открила серума срещу бяс, да не търси сега серум срещу СПИН, не е наука! Наука, която е открила и приложила теоремата на Питагор и вече не търси нови формули, е просто мъртвило! Трябвало ли е Адам и Ева да си стоят в Рая и да чакат?! И какво са щели да правят там?!

Рефлектирането на астрала, в лицето на Ева, протяга ръка и яде ябълката, за да сложи първата верига на бягащия, на пъргавия, на „лудия“ ум. И затова и до днес ябълката е символ на менталната енергия – на енергитичната тайна на мисълта. Но кой съблазнява Ева? Змията – Мъдростта! Мъдростта е просветлението от Причинността, което променя и душевността, и мисълта.

Човекът е един подвижен храм на познанието!
Всеки ли прави обаче наука? Да, всеки за себе си! Но идеята за знанието е: не го яжте сами, дайте го на света! Първият знак на науката е отговорността.
И затова има голяма мъка в душата на Айнщайн, че откритието му за атомната енергия е употребено зле. Когато видите употребено откритието ви за унищожение, а сте пратени да създавате благо, не може да не изживеете спазъм.

С развитието си умът започва да върши нещо, което е повече от миналото – да създава идеи за бъдеще. Тогава можем да кажем, че науката е една дреха, която слагаме, за да вършим подвизи за бъдещето – както воинът си слага своята одежда, взема своите меч и копие, за да върши деяния за бъдещето. Лъчът на Доктрината осъществява една борба срещу миналото и тогава паметта, която е пазител на миналото, влиза в конфликт с постиженията на науката.
Знанията влизат много неусетно с един нов кръгозор. Този кръгозор сега е свобода от страх и грях – взривяването на най-тежкия воденичен камък на човечеството, идеята за злото: няма зло, има нееволюирало добро! Това ще бъде вътрешният надпис, с който ще се освобождаваме от енергетичната сила на персоналното зло, наречено сатана, дявол и т. н., като го предоставим на полюса на противоположността в еволюцията ни до неговото изчерпване. С това човечеството постепенно ще променя своя светоглед.

Идеята за Учението на Мъдростта е идея за Свобода и в същото време – отворена книга за знание. Бъдещата пътека на науката е единство.

Знанието е утрешният факел на човечеството!
 
Коментари 1
  • лудия Ваклуш
    22.03.2023 г. 12:56
    Лудия Ваклуш. Ако си повторите това, което го казва с един патос, ще разберете , че не казва нищо особено. Например, нямало зло. И разни други неистини, които ви пречат да правите разлика между добро и зло. Ако човек не може да различи доброто от злото - той и правилен избор не може да направи. ИЛИ: зНАЕЩИЯТ Е ПОВЕЧЕ ОТ БЕЗГРЕШНИЯ. Човек се чуди на глупостите на този. Замислете се хора!

Коментари:

Спонсори на Портал 12