Търси

Важни съвети за правилното разбиране на любовта и връзките между хората

26.08.2018 г.
7525
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Да те обичат или да обичаш, в ивестно отношение това е опасно - ако нямаш будно съзнание, всякога можеш да бъдеш изненадан. Там, дето обичате или ви обичат, са най-големите богатства, там са и най-големите видими и невидими апаши на света, които не сте и сънували.

Когато хората се обичат, могат да се преплетат техните етерни двойници. Там е всичката опасност, не в самата Любов. И като не знаят как да се разплетат, тогава се образуват неправилните връзки. Човек трябва да обича, без да преплита двойника си.
Ти казваш: "Аз дадох всичкия си живот за него". Това не е още истинска Любов. В Любовта не влагай себе си, за да не се мъчиш...Онази любов, която не е истинска, размества двойника и тогава хората страдат.

Любовта е Божествена, ако едно същество минава през центъра на друго същество и обратното...Когато едно същество минава не през центъра на друго същество, в този случай Любовта е по-слаба. Когато едно същество покрива другот, това е обсебване.
Човек трябва да има връзка само с Бога, а с хората - отношения.
Когато се свържеш с един по-низш живот, ти се понижаваш, понеже те спират и се движиш по-бавно. Не се свързвайте със светските хора, те ви спъват, понеже отлагат, движат се бавно. Няма да се откъсваш от тях, ще живееш с тях, ще им помагаш, но няма да образуваш връзка.
Черната ложа като узнала, че иде законът на Любовта, вече от 2000 години насам се е старала да отмени Любовта. Тя разпространява навсякъде една изопачена идея, че Любовта е каша, че не си заслужава да се говори за нея и че от нея се оглупява, а и че това са детинщини, като казва: "Остави се, от тази Любов страдаме". Има една ревност от падналите духове, които заблуждават хората. Всички заблуждения, в които се намирате при любовта, са теории на падналите ангели и вие ги развивате и посочвате за любов това, което не е любов. Всички съвременни хора се лъжат от тези лъжливи преводи на нещата. Бъдещата култура ще се състои само в това, да се разкрие Истината, тъй че да бъде тя - проста, ясна и приложима.
На хората трябва да се покаже, че това, което са опитали, не е Любов...Черната ложа си е поставила за цел да омаловажи и да изопачи Любовта и да мислят хората, че тя е това, което наричат упадък и разврат. Така например, дето някой се превива от любов, припада от любов, после не му се яде от любов и много други работи върши, това са особени психически, болезнени състояния на душата. Това са отклонения на душата, те нямат нищо общо с онова здравословното състояние на тази възвишена Божествена енергия.

Казват, че някой се самоубил от любов - това не е вярно. Любовта възкресява, оживява, подмладява човека. Това, което го кара да се самоубие, е резултат на неустойчивите човешки чувства. За да не изпадне под тяхно влияние, човек трябва да се вслушва в гласа на Божествената си душа.
Обичай непривързано
Ще обичаш, без да се връзваш. Когато обичаш някого, не очаквай нищо от него, остави го свободен. Този е начинът да не се преплитат двойниците. Като влизаш в някое сърце, събуй обувките си, вдигни погледа си нагоре, помоли се на Бога да те благослови. Щом повдигнеш ума си към Бога, Той ще изпрати всички същества да работят върху тебе и върху оня, в чието сърце си влязъл.
Из лекции на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12