Търси

Мария Монтесори

Мария Монтесори

Родена през 1870 г. в Италия, Мария Монтесори е една от първите жени-лекари в страната. Но освен като лекар, тя се утвърждава като реномиран педагог, като разработва революционен метод за образование, известен като Монтесори метод. В сърцевината на нейния подход е убеждението, че всяко дете има вроден потенциал и любознателност, която може да бъде развита в подходяща среда.

В Монтесори метода, средата е специално организирана, за да отговори на потребностите и интересите на децата. Тя е създадена така, че да стимулира самостоятелното изследване, учене и развитие. Но освен средата, ролята на учителя е също така преобразена. Вместо традиционния авторитетен ролеви модел, учителят в Монтесори среда действа като наставник и наблюдател. Той помага на децата в тяхната активна учаща се дейност, но не им налага строг учебен план или темпо.

Самостоятелността е ключов елемент в метода. Монтесори вярва, че когато децата са поставени в подходяща и стимулираща среда, те естествено проявяват желание за учене и изследване. Това води до развитие на независимост, самодисциплина и любов към ученето, които са ценни умения през целия живот. Монтесори методът е основан на убеждението, че образованието трябва да бъде центрирано около детето, като се обръща внимание на индивидуалните нужди, интереси и потенциал на всеки ученик.

Книги от автора

Общо 17 продукта
Сортирай по:
Категории
Общо 17 продукта