Търси

Борис Николов

Борис Николов
Борис Николов е значима фигура в историята на Бялото братство и учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Той е един от най-близките ученици и последователи на Петър Дънов и играе важна роля в разпространението и развитието на неговите идеи.

Борис Николов се запознава с учението на Дънов в началото на 20-ти век и скоро след това става негов ученик. Той посвещава живота си на това учение и активно участва в различни дейности на Бялото братство. Николов е известен с дълбоките си познания за учението и с това, че е предал много от идеите и методите на Дънов на следващите поколения.
Една от важните му роли е свързана с организирането и ръководството на различни мероприятия и събития, свързани с учението на Беинса Дуно. Той участва в издаването на книги, лекции и други материали, които спомагат за разпространението на учението.

След заминаването на Петър Дънов през 1944 година, Борис Николов продължава да работи активно за съхранението и развитието на учението на Учителя. Неговата всеотдайност и усилия помагат учението на Беинса Дуно да оцелее и да се разпространи не само в България, но и в други страни по света.