Търси

Георги Мишев

Георги Мишев
Георги Мишев е млад български автор и изследовател, специализиран в областта на културно-историческото наследство и етнографията. Той е доктор по културно-историческо наследство и член на международното общество за етнология и фолклор.

Мишев е участвал в редица национални и международни конференции, където представя своите изследвания.
Сред неговите популярни книги са "77 и половина чудни растения: Народна вяра, магия и лечение", "Ритуални поливки" и "Антични следи в магически обреди от българските земи". Тези книги изследват традиционните български обичаи, ритуали и лечебни свойства на растенията, като съчетават научни данни и народни вярвания​.

Георги Мишев продължава на ново качествено ниво българската историографска традиция да се изследва фолклора като извор за древността. Авторът е представил различни извори за хипостазите на Великата Богиня като Майка на слънцето, Планинска Майка, Дева на огъня и Вълчица. Приведени са типологически паралели от древни индоевропейски култури, включително малоазийски, както и от традиционните култури на балканските народи.

Георги Мишев е завършил езикова гимназия с немски и английски език. През 2006 г. придобива бакалавърска степен по Немски и Руски език, а през 2011 г магистърска по Защита на културно-историческото наследство в Република България. През 2003 г. като стипендиант в Дрезден, Германия, изучава „Приложна лингвистика” и „Антични заклинания” (при проф. Йохан Тишлер). От тогава е научният му интерес към гръцките магически папируси, както и към хетските ритуални текстове. Настоящият текст е публикация на неговата докторска дисертация „Българската традиционна култура като информационен ресурс за магиката в Антична Югоизточна Европа”, защитена през 2014 г.

Авторът има редица публикации по тематиката на български и на чужди езици и е участвал в редица национални и международни конференции (Англия, Австрия, Русия, Виетнам). Член е на международното общество за етнология и фолклор. В момента е хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Книги от автора

Общо 2 продукта
Сортирай по:
Категории
Общо 2 продукта