Търси

Публикации / силиции

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата пространство-време
04.10.2016 г.
4236
4

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата на пространство-времето

„Общуването“ на индивидуалното съзнание с космическата „банка за информация“ се осъществява посредством взаимодействието на торсионните полета с невронната мрежа на мозъка.
Виж повече

Портал12 TV /силиции

Събития /силиции

Спонсори на Портал 12