Търси

Учителя: Освен време и пространство, съществува и друго нещо, което обхваща в себе си и времето, и пространството

Още по темата ...
Енергията е кондензирана светлина

Материята е кондензирана енергия, Енергията е кондензирана светлина, Светлината е кондензирана мисъл. Мисълта е кондензирана Любов

Виж повече
Ехантон

Учителя: Всеки глас, който иде от центъра на Слънцето носи светлина. Да обичаш, значи да влезеш във връзка със Слънцето

Виж повече
Абсолютна свобода

Елеазар Хараш: Ако искаш да видиш Учителя, който е зад светлината, зад завесата, се иска тотално смирение, тотално доверие

Виж повече
21.08.2023 г.
8825
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Казано е в Писанието: „Търсете ме, докато съм близо до вас.” С други думи казано: Търсете Любовта, докато е близо до вас. Търсете Мъдростта, докато е близо до вас. Търсете Истината, докато е близо до вас. Някога те са близо до вас, а някога се отдалечават от вас, отиват във висшите светове, там да работят.


Ако искате Христос във вас да бъде безсмъртен и силен, за да ви повдигне, трябва да дадете път на Любовта в душата си. Това значи да поставите Христа на най-високото място в душата си, да осветите името Му в сърцето си. Някои мислят, че са близо до Христа. Близо до Христа може да бъде само малкият, т.е. онзи, който е научил изкуството да се смалява. Казвате, че искате да бъдете като Христа, но същевременно искате да заповядвате. За да бъдете като Христа и близо до Него, трябва да научите закона на безкористното служене, да мислите право: на омразата да отговаряте с любов, на злото с добро. Името Христос не е единично, но колективно. Той е като въздуха и светлината -  всеки има право да се ползва от тях. Разсъждавайте разумно, философски и не се заблуждавайте от външната форма на нещата, нито от външните думи. Търсете вътрешното съдържание на думите.

Докато не се качите на висотата на своя ум и не влезете в областта на вашата душа, вие не може да разберете Христа, не може да се слеете с Него. Грешката за това не е във вас, но в мястото, на което сте застанали. Качете се нависоко, да се открие пред вас целия хоризонт, да видите, че земята не е мъртво тяло. Тя е една светеща жена, която навред пръска светлина.

Не търсете Бога отвън, като някаква форма, но търсете Го, вътре в себе си, като съдържание. Розата и карамфилът имат външна форма, но важна е миризмата им, която човек възприема вътрешно. Те се различават по аромата си. Следователно, Бог е отвън и отвътре. Заблуждение е да се мисли, че е само отвън. Човек не трябва, съзнателно, да затваря очите си пред истината. Всички неща, между които има съчетание, са вътрешни. Например, имате пиано, ноти, пианист, но музиката още не се проявила. За да има музика, пианистът трябва да съчетае всички елементи в едно цяло и да се прояви. Вие слушате и възприемате вътрешно музиката. Обаче, само онзи може да разбере вътрешното съдържание на нещата, който се вслушва в себе си, в своя вътрешен глас. Това значи, да разбира човек смисъла на нещата.

Търсете Реалността. Реалността на миналото я няма. Това са наши понятия – минало, бъдеще и настояще. Миналото не ограничава реалността, нито настоящето, нито бъдещето я ограничава. Често се говори за време и пространство, като физически условия. Аз ще ви кажа една истина, която не сте чували досега. Тя е следната: Освен време и пространство, съществува и друго нещо, което обхваща в себе си и времето, и пространството. То е реалността на живота. Какво е реалност, не знаете. Времето и пространството, сами по себе си, не са реални величини. Времето само определя нещата. Пространството пък може да се увеличава и намалява, без да е реално. Казано е, че има нещо извън времето и пространството. То е реалността. Ето защо, докато човек не живее извън времето и пространството, никога не може да разбере самата реалност. Нещастията на хората се дължат на това, че те живеят във времето и пространството.

Мислете за Него като за Абсолютна Реалност. Като се свържете с Бога, за момент Той може да ви вземе в своя свят, да видите и разберете какво значи Любов. Опасно е да влезете в този свят, защото не бихте желали да се върнете обратно на земята. Затова Божественият свят е затворен за хората. Когато бъдат готови, и този свят ще се отвори за тях, както днес е отворен физическият свят.

Приемете Любовта, дайте място на Бога в сърцата си, за да се подмладите. Да преустроите своя организъм, да превърнете неприятелите си в приятели. Тогава няма да срещате разбойници, които да ви обират, но ще срещате ваши братя, които търсите от хиляди години. Като ги намерите, ще съжалявате, че не сте ги срещнали по-рано.

из лекции на Учителя Беинса Дуно /Петър Дънов/ 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12