Спокойствието е резултат на промяна във вътрешния живот, а не на външните условия
18.09.2020 г.
4503

Спокойствието е резултат на промяна във вътрешния живот, а не на външните условия