Търси

Друнвало Мелхизедек

Друнвало Мелхизедек
Друнвало Мелхизедек е духовен учител и автор, известен със своите трудове и лекции по метафизика и сакрална геометрия. Роден като Бернард Перо в Калифорния през 1941 г., той приема името Друнвало Мелхизедек след своето духовно пробуждане. Неговите идеи и учения са фокусирани върху духовното пробуждане, свещената геометрия и медитационни техники, предназначени да помагат на хората да постигнат по-високо ниво на съзнание.

Мелхизедек е известен с въвеждането и популяризирането на концепциите за сакрална геометрия, които описват моделите на творението и структурата на реалността.

Една от най-известните муработи е свързана с геометричния модел, наречен "Цветето на живота", който той разглежда като основна форма, съдържаща всичко съществуващо в космоса.

Друнвало е автор на няколко книги, сред които "Древната тайна на цветето на живота", "Живот в сърцето" и "Змията от светлина". Той също така провежда семинари и лекции по целия свят, насърчавайки духовното развитие и осъзнаване.
Медитация и Мер-Ка-Ба: Мелхизедек учи на различни медитационни техники, включително активирането на светлинното тяло Мер-Ка-Ба, което според него е ключ към по-високо съзнание и връзка с божественото.

Книги от автора

Намерен 1 продукт
Сортирай по:
Категории
Намерен 1 продукт