Търси

Емил Куе

Емил Куе
Емил Куе, френски фармацевт и психолог, придобива световна известност в началото на двадесети век с предложения от него метод, основаващ се на силата на самовнушението. Чрез правилното прилагане на този метод, човек е в състояние да подобри психологическото и физиологичното си състояние, да повлияе върху промените в характера си, както и да подобри отношението си към живота. Счита се, че със своята работа Емил Куе е повлиял върху развитието на нерво-лингвистичното програмиране, плацебо ефекта, позитивното мислене, автогенният тренинг и др.

Прилагането на неговата мантра - като съзнателно самовнушение, "Всеки ден, по всякакъв начин, аз съм все по-добре" се нарича Couéism или Coué метод. Методът на Куе се концентрира върху рутинно повторение на този конкретен израз според определен ритуал - за предпочитане до двадесет пъти на ден, и особено в началото и в края на всеки ден. На въпроса дали мисли за себе си като лечител, Куе често заявява: "Никога през живота си не съм излекувал никого. Всичко, което правя, е да покажа на хората как могат да се излекуват." За разлика от общоприетото убеждение, че силната съзнателна воля представлява най-добрият път към успеха, Куе твърди, че лечението на някои от нашите проблеми изисква промяна в нашата несъзнавана мисъл, която може да бъде постигната само с помощта на нашето въображение.