Търси

Майстер Екхарт

Майстер Екхарт
Майстер Екхарт (около 1260 - 1328) е немски философ и мистик, свързан с доминиканския орден и схоластиката. Той е известен със своите дълбоки и абстрактни философски размишления и мистични прозрения. Истинското му име е Йоханес Екхарт, но е по-известен с почетното звание "майстер", което означава "учител".

Майстер Екхарт е смятан за един от най-големите мистици в християнската традиция. Един велик посветен, също отлъчен от църквата; ако не беше отлъчен, нещо нямаше да е наред. Той казва: Който е пристигнал в Бога, се преобразява. Всеки, който се е посветил на Бога, получава най-доброто за своя път. Казва Майстер Екхарт: Всичко, което Бог ти дава или не ти дава, е най-доброто за тебе. Колкото и тежко да изглежда страданието, което Бог ти е изпратил, ако радостта ти не е огромна, нещата няма да бъдат наред. Всеки ден казваме:”Да бъде Твоята воля.” И когато бъде волята Му, ние се сърдим, защото тя не ни удовлетворява. 

После казва нещо важно: Който не познава Бога, може само да си въобразява, че живее. Когато някой започне да не желае нищо за себе си, тогава върху него слиза Бог, Който започва да желае за него. За дълбокия мрак: Дълбокият мрак всъщност е ярка светлина. И затова е казано: Светлината в тъмнината свети. Казва: Когато човек се намира в тъмнина, неговата светлина узрява.