Търси

Владимир Цонев

Владимир Цонев
Владимир Цонев е български автор, известен с множеството си исторически книги и научнопопулярни изследвания. Той е академик и председател на Международната академия по българознание, иновации и култура (МАБИК) от 2014 година. Цонев е автор на над 40 книги, сред които се открояват „Боговете и древните българи“, „Древните българи и тайните на Египет“ и „Тайните на Евразия и древните българи“. Неговите трудове са фокусирани върху историята и културата на древните българи и тяхната роля в световната история​.

Една от основните му тези е, че древните българи са имали значимо влияние върху различни цивилизации и че са строили пирамиди не само в Египет, но и в Кавказ, Китай и Мексико. Той се стреми да проникне до най-дълбоките пластове на човешката история, свързвайки древната българска култура с космическо познание и светлина.