Търси

З'ев бен Шимон Халеви

З'ев бен Шимон Халеви

З'ев бен Шимон Халеви е псевдонимът на Уорън Кентън (роден през 1933 г.), британски писател и учител по кабала. Той е автор на множество книги по темата и е известен с опита си да направи кабалистичните учения достъпни за съвременния читател. Неговите творби обхващат широк спектър от теми, свързани с кабалата, включително нейния исторически и философски контекст, както и практически аспекти на духовната практика.

Халеви е също така основател на Асоциацията за кабала в Лондон, която предлага курсове и семинари по кабала. Той е известен с опита си да свърже традиционните еврейски учения с универсалните духовни истини, достъпни за хора от различни култури и религии.