Търси

Публикации / принципи в Кабала

7 езера и Млечния път
28.09.2020 г.
1934

Царството на Духа е Абсолютна и безусловна потенциалност

Чистият, Безформеният, Несътвореният, Съществуващият сам по Себе си, Безмълвният, Неподвижният свръхсъзнателен Дух, обладаващ в Своята височайша част, единственият Божествен атрибут, който може да се изрази така: Абсолютна и безусловна потенциалност
Виж повече

Портал12 TV /принципи в Кабала

Събития /принципи в Кабала

Спонсори на Портал 12